Санал асуулга

ОНХ-ийн сангийн хөрөнгийг аль салбарт түлхүү зарцуулах шаардлагатай вэ? (1 нийт санал)

 • Боловсрол, нийгмийн эрүүл мэнд
  0%
 • Хөдөө аж ахуй
  0%
 • Орон нутгийн дэд бүтэц
  100%

Аймгийн 2014 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын та юу гэж дүгнэж байна вэ? (1 нийт санал)

 • ОНХ-ийн сангийн төлөвлөлт зөв байна
  100%
 • ИТХ-аар дахин хэлэлцэх шаардлагатай
  0%
 • Зарим төлөвлөлтийн ажлыг засварлах хэрэгтэй
  0%