Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Холбоо барих


Монгол Улс, Хэнтий Дадал

98224492

98224492

contact@dadal.khentii.khural.mn

http://dadal.khentii.khural.mn

https://www.facebook.com/Khentii.Dadal

САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ