Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Хуулийн сурталчилгаа

2015-09-08

Монгол улсын "Замын хөдөлгөөны аюулгүй байдлын тухай хууль" нь шинэчлэгдэж 2015.09.01-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ажилтнууд бүх байгууллага, ААН-үүдэд тус хуулийг сурталчлана ажиллаж байна.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 43
17 / 40%
15 / 35%
5 / 12%
4 / 9%
2 / 5%