Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

АМЖИЛТ

2020-05-14

Сумын ИТХ нь 2019 онд доорхи амжилттай ажиллалаа.

- Сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл  ажиллагаагаар шилдэг 3 дугаар байр

- Сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн шилдэг 1 дүгээр байр

- Мөн мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх малчдын бүлгийн үйл ажиллагаагаар шилдэг малчны бүлгээр Дадал сум Цагаан булаг бүлгийн малчид тус тус шалгарсан амжилттай ажиллалаа.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 921
326 / 35%
326 / 35%
123 / 13%
146 / 16%