Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

ИТХ-ЫН ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

2019-12-26

Сумын ИТХ-ын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжит 16 дугаар хуралдаан хуралдлаа. Хуралдаанаар доорхи асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Үүнд:
1. Сумын 2035 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
2. Улсын тусгай хэрэгцээнд зарим газрыг авах тухай
3. Нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх 2019 оны үндсэн зорилтын хэрэгжилтийн тайлан, 2020 оны үндсэн зорилт батлах тухай
4. Төсвийн зохицуулалт хийх тухай
5. Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс 2019 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх
6. Сумын ИТХ-аас 2019 онд батлагдан гарсан тогтоолын хэрэгжилтийн тайлан хэлэлцэх
7. Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн 2019 оны хэрэгжилтийн тайлан хэлэлцэх
8. ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн тайлан хэлэлцэх
9. Сумын 2020 оны төсөв батлах тухай
10. Ойгоос 2020 онд бэлтгэх модны дээд хязгаарыг батлах тухай
11. Суманд 2020 онд баримтлах малын шинэчисэн жишиг үнэлгээ батлах тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 921
326 / 35%
326 / 35%
123 / 13%
146 / 16%