Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

2018-02-13

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь 2017 оны үйл ажиллагаараа болон аймгийн ИТХ-ын даргатай байгуулсан гэрээний биелэлтийг хангалттай сайн биелүүлж аймагтаа 2-р байранд орсон амжилттай ажиллалаа. 

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 273
138 / 51%
57 / 21%
43 / 16%
23 / 8%
12 / 4%