Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Хэнтий аймгийн Дадал сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэг

2017-11-14

1.     Монгол Улсын Үндсэн хуулинд нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд оруулах санал авах, хэлэлцүүлэг хийх ажлын хүрээнд манай сумаас 350 иргэд хамрагдаж өөрсдийн саналыг гаргаж 2017.08.25-ны өдөр УИХ-ын Тамгын газарт хүргүүлж ажилласан.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 273
138 / 51%
57 / 21%
43 / 16%
23 / 8%
12 / 4%