Лувсанцэрэн Ганбаяр

ИТХ-ын Дарга

Боловсрол
2004 - 2005 Нийгмийн удирдлагын академи

Боловсрол зэрэг

Туршлага
2000 - 2008 ОББЦГазар

Гавъя Шагналууд
2014 Хөдөлмөрийн хүндэт медаль